התחדשנו בפינת חמד של דשא סינתטי לרווחת הילדים בהפסקות. תודה לעיריית חיפה על שיתוף הפעולה עם הנהלת ביה"ס והנהגת ההורים

כניסה למערכת